AKTIVITETER I PALÆSTINA


Orientering om partnerskabsprojekt i Hebron, Palæstina. Af Diana Vinding, projektkoordinator.G3

Maysoon underviser kvinder om deres rettigheder.

Et vigtigt formål for DAPAWO er at skaffe økonomisk støtte til vores lokale partnerorganisationer i Palæstina til deres arbejde for palæstinensiske kvinder

Det er nu sket: for første gang har vi opnået projektstøtte fra KVINFO til vores lokale partner, Aman Society Center for Counseling, Development and Community Health (Hebron, Palæstina) -en veletableret organisation med mange års erfaring fra arbejdet med kvinder, mænd og børn i Hebron distrikt.

DAPAWO`s og AMANs fælles projekt hedder: "Empower Women and Children and Increase Gender Awareness among Men to Combat Gender Based Violence in Hebron HI and H2". Det har til formål at styrke kvinders selvværd gennem et øget kendskab til kvinders rettigheder og at mindske den kønsbaserede diskrimination og vold, de er udsat for. For at bryde det traditionelle patriarkalske kønsrollemønster henvender projektet sig til kvinder såvel som til mænd, samt til drenge og piger med ligestillingsfremmende tiltag.

Projektet blev godkendt af KVINFO i marts 2015 som en del af deres engagement i Mellemøsten og Nordafrika (MENA programmet). Projektet varer 12 måneder og har et budget på 326.000 DKK. Målgruppen er 100 kvinder og 50 mænd i alderen 20 til 60 og 100 børn (piger og drenge) i alderen 7-13, der bor i HI og H2, to kvarterer i centrum af Hebron by.

H1H2

Når DAPAWO og Aman har valgt at arbejde specielt i HI og H2 skyldes det, at de palæstinensiske familier, der lever der, oplever et særligt stort pres som følge af tilstedeværelsen af ca. 500 israelske illegale bosættere og ca. 2.000 israelske soldater, der passer på dem. Dette pres er ikke alene psykisk, men også fysisk, idet det begrænser folks mobilitet pga. af de mange checkpoints, spærringer, osv., og det forhindrer børn i at komme i skole. Det påvirker også deres økonomi: arbejdsløshed er udbredt og mange familier lever i ekstrem fattigdom. Alt dette har fremprovokeret frustrationer, psykologiske traumer og ført til forskellige former for misbrug (narkotika, vold, inklusiv kønsbaseret vold, osv.)

I denne kontekst er kvinder og unge piger særligt sårbare. Som en del af et mandsdomineret samfund opfattes de som regel negativt og deltager kun lidt i økonomiske, sociale og politiske anliggender inden for familien såvel som i selve samfundet. Denne diskrimination er skyld i, at unge piger og kvinder lider under en række personlige problemer. Sammenlignet med deres brødre har unge piger tit ringere adgang til uddannelse og for at lette familiens moralske og økonomiske ansvar, bliver de ofte gift bort i en ung alder. De kender sjældent til familieplanlægning og der fødes derfor mange børn; skilsmisse er forholdsvis udbredt. Kvinderne oplever, at de har sværere og sværere ved at opdrage deres børn som også anfægtes psykisk af besættelsen og dets mange konsekvenser: mange børn opgiver deres skolegang, især mange drenge ender i bander, narkomisbrug og gør brug af voldelig adfærd i hjemmet. Alle disse problemer forværres af en stigende kønsbaseret vold, da mange mænd føler sig svækket i deres manddom af besættelsen, arbejdsløsheden, fattigdommen og forvandler stigende grad deres vrede til en voldelig adfærd mod deres kvinder og børn.

At leve i et miljø hvor den patriarkalske kultur dominerer, betyder også, at kvinders rettigheder ikke anerkendes eller respekteres i den nationale lovgivning ifølge internationale konventioner, og at kønsspecifikke problemer­ inklusiv kønsbaseret fysisk og psykisk vold-ikke tages alvorligt. Denne situation præger projektets målgrupper. For kvindernes vedkommende er det derfor svært for dem at forstå og diskutere deres situation, specielt de rettigheds-baserede udfordringer, der møder dem i deres dagligdag. De kender ikke til de eksisterende beskyttende mekanismer, (internationale konventioner og kvindekonventionen, CEDAW) eller til det ansvar, som myndighederne har i forhold til, at kvinders rettigheder respekteres. Derfor føler de sig ikke alene magtesløse, men også ude af stand til at reagere hensigtsmæssigt, når de møder diskrimination, kønsbaserede overgreb og voldelig adfærd i hjemmet og i lokalsamfundet.

Også piger er uoplyste om deres rettigheder -til uddannelse, til at sige nej til at blive gift som ganske unge, osv., og de ved ikke, hvad de skal gøre, eller hvem de skal henvende sig til, når de står over for kønsbaseret diskrimination og vold.

Heraf følger, at mange kvinder og unge piger lider under psykosociale traumer og stress og har store vanskeligheder, når de skal administrere deres eget liv, opdrage deres familier og være aktive borgere i deres lokalsamfund.

G10

Mænd er også en vigtig målgruppe når det gælder kvinders rettigheder.

Mænd og unge drenge kender, på den anden side, heller ikke til de rettigheder, kvinder har ifølge international lovgivning, og derfor heller ikke til de normer, det påhviler mænd at respektere i deres adfærd over for kvinder. For det meste er adfærden baseret på stereotyper og traditionelle kønsrolle- mønstre, som forstærkes af den vanskelige situation, de befinder sig i. De er ikke i stand til at klare konflikter inden for familien og samfundet uden at ty til vold og overgreb.

For at bryde denne negative, patriarkalske voldsspiral i familien samt at bringe kønsdiskriminationen frem i offentligheden, har projektet det overordnede mål

At styrke kvindernes og pigebørnenes selvværd og aktive deltagelse i lokalsamfundet ved at

  • Oplyse dem om kvinders rettigheder, som formuleret i internationale konventioner og deres mulige inkorporering i den nationale lovgivning
  • Øge familiernes kendskab til og brug af konfliktlæsnings mekanismer
  • Bekæmpe kønsdiskriminerende stereotyper og vold blandt mænd og drenge gennem øget kendskab til kvinders rettigheder og konfliktløsningsmekanismer med henblik på at ændre deres voldelige adfærd
  • Øge kendskabet til og forståelse for ligestilling blandt drenge og piger
  • Aktiviteterne består af bl.a. træning workshops, fritidsaktiviteter for børn og unge, seminarer o.l. for kvinder og børn.
    G15

        Dr. Mariam Ibrahim Assfour, stifter og leder af AMAN Society Center  på udflugt sammen med  en gruppe børn